Header
Header
Header

کنگاور می‌تواند قطب تولید محصولات لبنی و دامپروری شود

شهرستان کنگاور با دارا بودن ۴۸هزار هکتار مرتع می‌تواند قطب تولید محصولات لبنی و دامپروری شود.

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی برای پیشرفته‌تر شدن، قدرتمند‌تر شدن و حتی بزرگ‌تر شدن است، به طور کلی توسعه جریانی‌ست که درخود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اجتماعی را بر عهده دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را بر عهده دارد شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی اجتماعی- اداری و همچنین ایستار‌ها و دیدگاه‌های عمومی مردم است.

توسعه در مقابل توسعه نیافتگی قرار می‌گیرد، و توسعه نیافتگی فرآیندی‌ست که با شاخص‌هایی مثل: پایین بودن سطح کیفیت زندگی مردم، بیکاری و کم‌کاری و پایین بودن میزان بهره‌وری کار، وابستگی زیاد به تولیدات کشاورزی، وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری در روابط بین الملل، ساختارهای سیاسی و حکومتی نامناسب و ناکارامد و مشخصه‌های اجتماعی: الف) نابرابری‌های اجتماعی، ب) ضعف طبقات متوسط، ج) بیسوادی، د) مشخصات بهداشتی و درمانی شناخته می‌شود.

حال با توجه به تعریف مذکور از توسعه لازم و ضروری‌ست توسعه پایدار را که در اقتصاد مقاومتی جایگاه وی‍ژه‌ای دارد شناخت توسعه پایدار فرآیندی‌ست برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچگی آن وجود دارد. توسعه پایدار عنصر سازمان دهنده ایست که موجب پایداری منابع تجدید ناپذیر می‌شود. منابع محدودی که برای زندگی نسل آینده بر کره زمین ضروری‌ست.

توسعه پایدار فرآیندی‌ست که آینده‌ای مطلوب را برای جامعه متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی نیاز‌های انسان را بر طرف می‌سازد. توسعه پایدار راه‌حل‌هایی را برای الگوهای فانی ساختاری اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی‌عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانهای حال و آینده جلوگیر کند.

توسعه پایدار فرآیندی‌ست که در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، جهتگیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد جنبه‌ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است. هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت‌های انسانی محسوب می‌شود.

توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند در حالی که لازمهٔ بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود و پیشرفت نیز هست، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم می‌آورد. و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بوی‍‍‍‍‍‍ژه کشورهای درحال توسعه باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ دهد:

تلفیق حفاظت و توسعه

تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان

دستیابی به عدالت اجتماعی

خودمختاری و تنوع فرهنگی

حفظ یگانگی اکولوژیکی

از این‌رو با درک تعریف آکادمیک توسعه و شناخت فرایند توسعه نیاز برآن است که برای تحقق توسعه ابتدا به شناخت محیط بپردازیم، محیطی که از نظر ما توسعه نیافته است. بدین منوال برای شناخت محیط لازم و ضروری‌ست که پتانسیل‌ها و استعداد‌ها و ناتوانی‌های محیط شناسایی شود. محیط موردنظر در این پژوهش شهرستان‌های هرسین، صحنه و کنگاور هستند که از قابلیت‌های زیر در زمینه توسعه برخوردارند:

کنگاور

کنگاور به لحاظ قرارگیری در یک منطقه خوش آب و هوا و سرسبز و غنی از آب و همچنین قرارگیری در مسیر جاده بین المللی می‌تواند مرکزیت تجارت را از نظر ژئوپلتیک کسب کند. کنگاور با دارا بودن ۴۸ هزار هکتار مرتع می‌تواند قطب تولید محصولات لبنی و دامپروری شود.

وجود ۳۴۳۰ هکتار باغ و صنایع تبدیلی این بخش از تولید، دارا بودن خاک و معادن بکر و فعالیت ۳۰ واحد تولید آجر صنعتی وجود شهرک صنعتی با امکانات کامل، وجود جاذبه‌های توریستی و گردشگری با قابلیت جذب توریست بین الملل، از قابلیت‌ها و توانمندی‌های این شهرستان است.

صحنه

قرار گرفتن این شهرستان در مسیر بزرگراه کربلا نزدیکی به خطوط راه‌آهن، قرار گرفتن در مسیر راههای ارتباطی به غرب ایران و مرز عراق، توجه ویژه به اقلیم آب و هوایی این شهرستان جهت جذب توریست، توجه ویژه به بحث توریسم به طور کلی، توجه ویژه به بحث موسیقی و استفاده از پتانسیل کارگاههای ساخت الات موسیقی، قرار داشتن در محور توسعه اصلی استان، وجود منابع آب فراوان سطحی و زیرزمینی، وجود اراضی مزروعی مناسب و رواج باغداری، نزدیکی به مرکز استان، وجود جاذبه‌های طبیعی و تاریخی نظیر دربند که هر ساله گردشگران زیادی از این تفرجگاه دیدن می‌کنند، وجود شبکه آبیاری و زهکشی دشت چمچمال، وجود شهرک صنعتی (که اکنون به علت عدم وجود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اکثرا به صورت راکد و غیر فعال هستند) دارا بودن ۴۵ واحد صنعتی خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی به مساحت ۳۳ هکتار که عمدتا آجر سفال و شن و ماسه هستند، وجود واحد‌های صنفی در شهرستان صحنه از جمله قابلیت‌های این شهرستان است.

هرسین

قرار گرفتن این شهرستان در جوار لرستان، همچنان که تجربه نیز نشان داده است بسیاری از مردم نورآباد و روستاهای اطراف برای بسیاری از مسائل به شهرستان هرسین مراجعه می‌کنند. توجه به توسعه بیمارستان هرسین و ایجاد مراکز تفریحی برای جذب گردشگر از شهرستان‌های همجوار در استان لرستان. توسعه و ایجاد زیر ساختهای هماهنگ با راه‌آهن برای بهره‌برداری از فرصت نزدیک بودن به ایستگاه‌های راه‌آهن، مورد توجه قرار بگیرد.

هرسین باتوجه به وجود معادن سنگ متاسفانه کماکان به خام فروشی این ماده ادامه داده که می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه اقتصادی به قطب تولید سنگ تزیینی بدل شود.

توجه به صنعت گلیم و معروفیت گبه هرسین و بسیاری از توانمندی‌های دیگر از جمله پتانسیل‌های این شهرستان است که با به فعلیت درآوردن این قابلیت‌های بالقوه می‌توان به سادگی گامی اساسی در جهت برون رفت از وضعیت موجود برداشت.

چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌های مذکور

اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده و سعی در بومی‌سازی اقتصاد و حرکت به سمت محدود کردن سهم منابع نفتی در بودجه کشور گام برداشت.

اقتصاد مقاومتی مفهومی‌ست که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختار‌ها و نهادهای ناکارآمد و فرسوده موجود اقتصاد مطرح می‌شود که برخی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

الف) حمایت از تولید ملی، ب) سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی، ج) توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین، است که مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی عبارتند از: الف) مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار، ب) مردمی‌سازی اقتصاد، ارتقا مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها، ج) خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی، د) اولویت‌بندی شرکای تجاری ایران، ه) فرهنگسازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی.

با توجه به چشم انداز سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهکار برون رفت کشور از معضلات اقتصادی و توجه به پتانسیل‌های موجود در شهرستان‌های کنگاور صحنه و هرسین، می‌توان این امید را داشت که با تحقق این سیاست راهبردی بخش اعظمی از معضلات شهرستان‌های مذکور برداشته شود. از این رو با‌شناختی که از این مناطق کسب گشته و نقاط قوت و ضعف اقتصادی بدرستی شناخته شده می‌توان با به فعلیت درآوردن پتانسیل‌های موجود در این شهرستان‌ها و فاصله گرفتن از رفتارهای هیجانی در عرصهٔ توسعه این شهرستان‌ها، رفتاری عقلایی با پشتوانهٔ طرح عظیم و برجسته اقتصاد مقاومتی گامی اساسی، برداشت.

کنگاور اینفو – شهرستان کنگاور

منبع نوشته :ایلنا

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud