Header
Header
Header
بزرگان و شخصیت های کنگاور

بیوگرافی علی اصغر معصومی نقاش کنگاوری و خالق تصویرهای شاهنامه
علی‌اصغر در خانواده‌ای پرجمعیت (یازده خواهر و برادر) و خانه‌ای بزرگ و قدیمی متولد شد. خانه در نزدیکی بازار بود و بازار حد فاصل خیابان اصلی و امامزاده قرار داشت. «پشت خانه...
ادامه مطلب

حاج آقا بزرگ عراقی؛ بزرگ مرد تاریخ کنگاور
شهرستان کنگاور از دیرباز میزبان سالکان و عارفان نامداری بوده که یکی از این مدعیان عرفان و سیروسلوک محمدباقر محمدی عراقی معروف به حاج آقا بزرگ عراقی است که آینه دار اوصاف...
ادامه مطلب

آیت الله بهاء الدین محمدی عراقی
آیت الله بهاءالدین محمدی عراقی در سال ۱۳۰۷ در کنگاور کرمانشاه در خانواده ای با چند نسل سابقه و اعقاب روحانی و عالم بدنیا آمد و در سال ۱۳۲۱ هجری شمسی با اهتمامی که پدر به...
ادامه مطلب