Header
Header
Header
مساجد

مسجد امامزاده ابراهیم کنگاور
      مسجد امامزاده کنگاور استان کرمانشاه مسجد امامزاده از جاذبه های گردشگری شهر کنگاور استان کرمانشاه می باشد. بنای این مسجد دو طبقه است. طبقه فوقانی شبست...
ادامه مطلب

امامزاده سید جمال الدین روستای فش
    امامزاده سید جمال الدین (استان کرمانشاه، شهرستان کنگاور ، روستای زیبای فش) این امامزاده از جاذبه های گردشگری شهر کنگاور استان کرمانشاه می باشد. بنای امامزاد...
ادامه مطلب

مسجد جامع کنگاور
  این بنا در محله پشت قلعه کنگاور واقع است. بنای اصلی مسجد بر اثر زلزله سال ۱۳۳۶ شمسی به کلی ویران گشت و بنای جدید جایگزین آن شد. بنای شبستان قدیمی که از شبستان فعلی...
ادامه مطلب